• Adres Folkart Towers K:26 D:2601
  • E-Posta buraytuzun@hotmail.com
  • Telefon 0553 085 83 92
Belgelendirme ve Akredditasyon

Belgelendirme ve Akredditasyon

Uzun yıllara dayanan deneyimi ile sektörün en güvenilir markalarından biri olan Tüzün Danışmanlığı, uzman ekibi ile akreditasyon belgesi almak isteyen tüm kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Belgelendirme ve akreditasyon alanındaki danışmanlık hizmetlerimiz, ISO 9001 / 14001 / 18001, ISO 22000 ve CE Belgelendirme alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Akreditasyon nedir? Neden gereklidir?

Akreditasyon; organizasyonların belli standartlara uygunluğunun değerlendirme kuruluşlarınca onaylanmasıdır. Bu sistemin temel hedefi, organizasyonlarda kalite, etkinlik ve verimliliği artırmaktır. Dolayısıyla akreditasyon, söz konusu işletmenin tüm süreçlerinde kalitenin tescilidir.

Akreditasyon uluslararası kabul görmüş uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından verilmektedir. Bu kuruluşlar çeşitli tetkik ve incelemeler sonunda işletmenin uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren raporlar ve belgeleri onaylar.

Akreditasyon sistemi, piyasada rekabetin artması ve müşteri beklentilerinin çeşitlenmesinin bir uzantısı olarak doğmuştur. Günümüzde hangi sektörde hizmet verirse versin organizasyonların ayakta kalabilmelerinin tek yolu ürettikleri mal ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir nitelikte olabilmesidir.

Organizasyonların kuruluştan üretime, pazarlamadan dağıtıma kadar tüm süreçlerinde iyileşmenin sürdürülebilir hale getirilmesi ise Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları ile mümkün olmaktadır.

 

Akreditasyon danışmanlığı hizmeti verdiğimiz alanlar

ISO 9001 belgesi: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonlarda müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen ve bu doğrultuda da Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesini sağlayan standartlardır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı büyük veya küçük bütün kuruluşlarda uygulanabilecek genel bir kalite altyapısıdır.

ISO 14001 belgesi: ISO 14000, kuruluşların faaliyetlerinin çevreye olan zararlarını minimum seviyeye indirebilmeleri için belirlenen çevre yönetimi standartlarıdır. Bu standartlar yasalar, düzenlemeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetimi sistemi de tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve yönetmelikler dikkate alınarak hazırlanan bir altyapıdır.

ISO 18001 belgesi: ISO 18001 bilinen adıyla OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği standardıdır. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlar ürün veya hizmet güvenliğine odaklanırken, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliğini ön plana alan bir altyapıdır.

ISO 22000 belgesi: ISO 22000 Standardı, ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu bir gıda güvenliği standardıdır. Bu standart tüketicinin tamamen sağlıklı gıdalar tüketebilmesini hedefler. Bu hedef doğrultusunda gıda zincirinin tüm süreçlerinde uyulması gereken standartlar oluşturulmuştur.

CE Belgesi: CE belgesi ise Avrupa Birliği üye ülkelerinde piyasaya sunulacak tüm ürünlerde bulunması zorunlu bir işarettir. Conformité Européenne kelimelerinin kısaltılmışı olan CE işareti, söz konusu ürünün AB tarafından ticari onay aldığını gösterir. Bu onayın alınması için uyulması mecburi şartlar yerine getirilmelidir.

 

Tüzün Danışmanlığı yukarıda sayılan tüm belgelerin alınabilmesi için kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir. Verdiğimiz danışmanlık hizmeti akreditasyon belgelerinin alınmalarına yönelik baştan sona tüm süreçleri kapsamaktadır.