• Adres Folkart Towers K:26 D:2601
  • E-Posta buraytuzun@hotmail.com
  • Telefon 0553 085 83 92
Yönetim ve İş Geliştirme Danışmanlığı

Yönetim ve İş Geliştirme Danışmanlığı

Şirketlerin yönetimden organizasyona, üretimden pazarlamaya tüm süreçlerinde izledikleri yolların, yaklaşımların ve metotların kapsamlı bir şekilde ele alınarak araştırılması; bu araştırmaların sonunda da söz konusu şirket için en uygun ve doğru faaliyet adımlarının belirlenerek tavsiyelerde bulunulması yönetim danışmanlığının çalışma alanıdır.

İş geliştirme danışmanlığında ise hedef; şirketlerin kendine özgü sistemleri ve süreçleri göz önünde bulundurularak ve tüm kaynaklar da değerlendirilerek hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu hizmet kapsamında yapılan çalışmalar, mevcut şirketlerin potansiyelini artırarak iş kapasitelerini büyütür ve sürdürülebilir bir sistemin kurulmasını sağlar.

Yönetim ve iş geliştirme danışmanlığının etkin sonuç verebilmesi için, bu hizmeti veren şirketlerin alanında deneyimli olmaları ve uzman bir kadro ile çalışmaları büyük önem taşır.

Deneyim, uzmanlık ve altyapıyı bir araya getiren Tüzün Danışmanlığı da müşterilerine bu alandaki en etkin danışmanlık hizmetlerini veren kurumdur.

 

Yönetim ve iş geliştirme danışmanlığı hizmetlerimiz neleri kapsıyor?

Tüzün Danışmanlığı olarak mevcut veya kuruluş aşamasındaki tüm şirketlere yönetim ve iş geliştirme desteği sağlamaktayız. Sektörü ne olursa olsun, her kapasitedeki ve büyüklükteki şirketlerin çözüm ortağıyız. Bu çerçevede hem kamu hem de özel sektöre yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Verdiğimiz hizmetler ise şu şekilde sıralanmaktır:

  • Şirketlerin stratejik yol haritalarının belirlenmesi
  • Şirketlerde kurumsallaşma amaçlı dönüşüm projelerinin hazırlanması ve uygulanması
  • Yönetim ekibine eğitim ve koçluk desteği verilmesi
  • Aile şirketlerinde kurumsallaşma, aile anayasası oluşturma ve ailelerde “sonraki nesil” planlamalarına danışmanlık verilmesi
  • Şirketlerde mali yapılanma danışmanlığı (işletme sermayesi yönetimi, mali raporlama, mali kontrol, refinansman)

 

Yönetim ve iş geliştirme danışmanlığı hizmetlerinde temel hedefimiz, çalıştığımız tüm şirketlerin daha başarılı, verimli, istikrarlı ve sistematik bir işleyişe sahip olmalarını mümkün kılmaktır.

Bu anlamda şirketlerde hem mevcut yapının geliştirilmesi hem de geleceğe dönük hedeflerin yakalanabilmesi için, uzman ekibimiz aracılığı ile atılması gereken adımların belirlenmesini sağlayacak detaylı incelemeler, araştırma ve analizler gerçekleştirmekteyiz.

Bu veriler ışığında stratejik yol haritasının çizilmesini, dönüşüm projelerinin hazırlanmasını ve mali yapılanmayı sağlamaktayız.

Gerek iç gerekse dış pazarlarda yeni yatırım ve ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi ve bu yolla şirketlerin büyümesini sağlayacak stratejiler geliştirilmesi noktasında şirketlere destek vermekteyiz.

Öte yandan şirketlerin yönetimlerine eğitim ve koçluk desteği de vermekteyiz. Bu eğitimler aracılığı ile şirketlerde sağlam bir iş yönetimi sisteminin nasıl kurulacağı, şirketin sağlıklı iyileştirme ve gelişme sürecinin nasıl yönetileceği, sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı konusunda yol göstermekteyiz.

Bir başka danışmanlık hizmetimiz ise aile şirketlerinde kurumsallaşmaya yöneliktir. Bilindiği gibi, kurumsallaşma şirketlerin gelişmesi, modernize edilmesi ve işleyişin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için son derece önemli bir kavram ve modeldir. Tüzün Yönetim Danışmanlığı olarak aile şirketlerinde geleceğe dönük izlenmesi gereken yol, kurumsal yönetim ilkelerinin nasıl kurulacağı ve planlamanın nasıl yapılması gerektiği konularında hizmet vermekteyiz.